Fumigacja:         Iniekcja ciśnieniowa drewna:
Fumigacja polega na zwalczaniu szkodników drewna przy użyciu substancji chemicznych będących w postaci tzw. „gazu ciężkiego”. Obecnie najczęściej wykorzystywany jest fosforowodór otrzymywany z fosforku glinu, który uwalniając się nie ucieka do atmosfery tylko rozchodząc się w dół, penetruje wszystkie szczeliny, działając toksycznie na organizmy owadów (larwy i postacie dorosłe). Dodatkowo środek użyty do przeprowadzenia fumigacji jest zupełnie neutralny dla fumigowanego materiału, nie pozostawia żadnego zapachu ani osadu, nie wpływa na jego wartości fizyczne ani chemiczne. Podczas procesu gazowania należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa z zachowaniem szczególnej ostrożności. Po zabiegu obowiązuje okres karencji.   Metoda dezynsekcji drewna nie wpływająca na jego właściwości fizykochemiczne tzn. nie uszkadza i nie osłabia jego struktury. Zabieg wykonywany przy użyciu pomp iniekcyjno- ciśnieniowych – pod niewielkim ciśnieniem wtłaczane są preparaty dezynsekcyjne i zabezpieczające we wcześniej nawiercone otwory zgodnie z siatką nawierceń rozplanowanych. Zabieg dodatkowo ma działanie niszczące na grzyby i bakterie zasiedlające drewno. Metoda bezpieczna dla mieszkańców, wybierana gdy nie ma możliwości odbycia okresu karencji. Iniekcja ciśnieniowa drewna – zwalcza i impregnuje drewno dając gwarancje na wyeliminowanie szkodników i ochronę przed ich kolejnym atakiem.  
                         

Zamknij

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.